Në tremujorin e tretë të këtij viti në Maqedoni ka pasur 5.866 fëmijë të sapolindur, që në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar paraqet ulje për 7,7 për qind, kumtoi sot Enti Shtetëror i Statistikës.

Numri i personave të vdekur në tremujorin e tretë të këtij viti shënon rritje prej 3,4 për qind në krahasim me tremujorin e njëjtë të vitit të kaluar dhe paraqet 4.823 persona, ndërsa prej tyre 64 janë foshnje të vdekura.

Nataliteti natyror paraqet 1.043 persona, që do të thotë numri i fëmijëve të lindur të gjallë është më i madh për aq persona sa numri i personave të vdekur.

Në tremujorin e tretë të këtij viti janë lidhur 4.670 martesa, për 8,2 për qind më shumë në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Janë regjistruar 399 shkurorëzime, përkatësisht për 27,1 për qind në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.