Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave (MBPEU) dhe përfaqësuesit e BE-së dhe Bankës Botërore sot do t’i saktësojnë hollësitë rreth analizës së subvencioneve, efekti i tyre dhe ndikimi ndaj bujqësisë.

Takimin e paralajmëroi ministri Ljupço Nikollovski, sipas të cilit, me analizë do të përfshihet edhe MBPEU.

Me Delegacionin e BE-së dhe bankës botërore është arritur analizë e thellë të ndikimit të subvencioneve që do të shërbejë për krijimin e politikave të ardhshme. Për atë, informon Nikollovski, njofton MIA, është diskutuar gjatë muajve të kaluar, është kërkuar dhe është marrë ndihmë eksperte nga BE-ja dhe Banka Botërore.