Në aeroportin në Vjenë vendoset kontroll kufitar në aparate biometrike për identifikimin e personave, të cilët për momentin  instalohen në hyrjet elektrike, ndërsa do të lëshohen në përdorim në fillim të dhjetorit.

Fillimisht do të skenohet pasaporta e pasagjerit, ndërsa pastaj do ta fotografojnë fytyrën e tij, me ç’farë automatikisht do të kryhet kontroll.

Arsyeja për vendosjen e këtij lloji të kontrollit është ndryshimi në kodin kufitar të Shengenit.

Ai parashikon që të dhënat e qytetarëve të Bashkimit Evropian të ndahen në Sistemin Informativ të Shengen  gjatë udhëtimit në Union.

Që nga 7 tetori nga  vendet e zonës së Shengenit janë përgjegjës  të bëjnë kontroll të plotë të qytetarëve të BE-së dhe qytetarëve nga vendet e treta