Laboratori për testimin e materialeve izoluesen për ndërtim të MEPSO-s  u bë laboratori i parë i certifikuar në vend për testimin e 10-të përbërësve të materialeve izoluese që përdoren në transformatorë dhe ndërprerësit.

Nga kompania sot njoftuan se laboratori ka marrë akreditim në përputhje me standardin ndërkombëtar MKC EN ISO / IEC 17025: 2006 dhe se certifikata u lëshua këtë muaj nga Instituti për Akreditim i Republikës së Maqedonisë.

Laboratori është pjesë e rrjetit të filialit. Operatori i rrjetit transmetues (OPM), si pjesë e MEPSO-s. U krijua në vitin 2000 për testime periodike mbi cilësinë e vajrave izolues (vaj transformator dhe vaj për ndërprerës).