Qeveria në seancën e sotme e diskutoi Informacion mbi themelimin e Gjimnazit kombëtar të specializuar matematikor në Shkup.

Sipas shërbimit për shtyp të qeverisë, Qeveria e ka angazhuar Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës që të përgatisë një analizë dhe të paraqesë një propozim me aktivitete për ngritjen e Gjimnazit kombëtar të speciaizuar matematikor.