Përmes një konference për shtyp, zëdhënësi i komunës së Gostivarit – Jasin Demiri, i bëri të ditur   emrat e ushtruesve të rinj të detyrës drejtor nëpër institucionet përkatëse arsimore të komunës së Gostivarit.

“Tre institucione do të vazhdojnë t’i menaxhojnë ushtruesit e deritashëm të detyrës, ndërsa në shumicën e shkollave tashmë janë emëruar drejtues të rinj. Siç e dini, kryetari i komunës Arben Taravari vizitoi disa nga shkollat dhe mori mendimin e kolektivit, por fakti që disa shkolla nuk arritit t’i vizitojë para se të emërojë ushtrues detyre, nuk do të thotë se ata janë anashkaluar”, tha Demiri.

Ai bërë të ditur se të gjithë ushtruesit e detyrës drejtorë, do të jenë nën mbikëqyrje edhe të komunës, edhe të kolektivit, prindërve dhe nxënësve dhe nëse konstatohet se ata nuk arrijnë të menaxhojnë siç duhet institucionin, në vend të tyre do të emërohen ushtrues të tjerë.

“Ushtruesit e detyrës kanë mandat gjashtëmujor dhe të gjithë ata të cilët me nder dhe me sukses do ta kalojnë këtë fazë, nëse do të konkurrojnë në konkursin e regullt dhe nëse do t’i plotësojnë kushtet, do të përzgjidhen për drejtor me mandat katërvjeçar, gjithnjë duke i ndjekur procedurat ligjore”, nënvizoi zëdhënësi i komunës së Gostivarit.

Në vazhdim të press konferencës, Demiri i bëri të njohur për publikun emrat e ushtruesve të detyrës drejtor në të gjitha shkollat fillore dhe të mesme, shkollën e ulët të muzikës dhe të Kopshtit të fëmijëve në Gostivar.

Ja lista e plotë e drejtuesve të institucioneve pulbike arsimore në komunën e Gostivarit:

 1. SHF Ismail Qemali – Shpresa Useini
 2. SHF Bashkimi – Vlera Fidani
 3. SHF Goce Dellçev – Sasho Shareski
 4. SHF Mustafa K. Ataturk – Oktaj Nuredin
 5. SHF Çajla – f. Çajlë Mevlude Saliu
 6. SHF Gjon Buzuku – f. Sërmnovë Ibish Iljazi
 7. SHF Faik Koncia – f. Debresh Sanije Durmishi
 8. SHF Përparimi – f. Çegan Blerim Ameti
 9. SHF Liria – f. Vërtok Nazlije Islami
 10. SHF Forina – f. Forinë                                        Zeqie Musliu
 11. Shkolla e muzikës Enver Stafai                       Betime Jakupi
 12. Kopshti i fëmijëve “Gëzimi fëmijëror Natasha Sazdoska
 13. Gjimnazi Driton Imeri
 14. Shkolla ekonomike Jovanka Ognjanoska
 15. Shkolla medicinale Jeton Sulejmani
 16. Shkolla teknike Gajur Izairi