Kryetari i komunës së Sarajit Blerim Bexheti, punën e tij si kryetar komune e ka filluar me shumë projekte.

Kështu në fotot e mëposhtme mund të shikoni se  punimet për ndërtimin e ujësjellësit për vendbanimet Llaskarcë dhe Bukoviq janë në vazhdim të sipër.