Ministrja e Arsimit dhe Shkencës, Renata Deskoska sot do të marrë pjesë në ndarjen e certifikatave për aftësimin profesional të pjesëmarrësve në trajnime në IPN Burgu Kumanovë – “Kshanje”.

Në ndarjen e certifikatave do të marrin pjesë edhe drejtori i Drejtorisë për zbatimin e sanksioneve Jovica Stojanovi, përfaqësuesja e përhershme e Programit për zhvillim të Kombeve të Bashkuara (UNDP) Luiza Vinton, si dhe përfaqësues të shkollave të mesme profesionale – zbatues të trajnimeve prej SHMT “Nace Bugjoni” dhe SHMK “Kiro Burnaz”.