Krahas debatit mbi kryeprokurorin e shtetit, deputetët në rend të ditës do të kenë dhe emërimin e zv.sekretarëve të parlamentit.

Më tej, para deputetëve në këtë seancë janë dhe ndryshimet dhe plotësimet e ligjit për vepra penale, propozim ligjin për veprimtari mjekësore, për pagesa, për përmbarim dhe ligjin për prokurorinë publike, ndryshimet për ligjin për aurio dhe shërbime vizuese, që të gjitha këto në lexim të parë.