Departamenti për arsim, kulturë dhe sport pranë Komunës së Gostivarit iu bashkangjit iniciativës “Mos hidh por dhuro”.  Në kuadër të kësaj iniciative, dita e mërkurë, e enjte dhe e premte u shpallën si Ditë të humantetit.

“Të mobilizohemi dhe të tregojmë se humaniteti, vullneti pozitiv dhe dashuria për njëri tjetrin akoma banojnë në këtë vend”, thotë përgjegjësja e Departamentit për arsim znj.  Aslian Snopçe, duke precizuar se për këtë qëllim do të grumbullohen libra dhe lodra për fëmijë të moshës prej 2 deri më 5 vjeç.

Departamenti për arsim, apelon deri tek të gjithë ata të cilët kanë mundësi të dhurojnë lodra për fëmijë, të paraqiten në numrin e telefonit 070 345 235, ose librat dhe lodrat për fëmijë t’i dërgojnë në lokalin e iniciativës “Mos hidh por dhuro” që gjendet përballë Qendrës emergjente të Spitalit të Gostivarit, apo drejtpërsëdretji te çerdhja për fëmijë.