BPRM e rishikoi projeksionin e rritjes të BPV-së për këtë vit në 0,5 për qind.

Sipas projeksionit të prillit, rritja ishte 2,5 për qind.

Sipas projeksioneve të fundit që sot i publikoi BPRM për vitin e ardhshëm mbetet rritja e ekonomisë prej 3,2 dhe 3,5 për vitin 2019.