Në hapësirat e Komunës së Sarajit, do të bëhet pranim dorëzimi, I funksionit kryetar I Komunës së Sarajit. Blerim Bexheti, edhe zyrtarisht do ta marrë funksionin kryetar I Komunës së Sarajit.