Rënia në dashuri është një nga misteret e mëdha të jetës, por tani shkencëtarët besojnë se kjo ndjenjë e çuditshme mund të jetë çelësi i suksesit tonë evolucionist.

Për herë të parë, studiuesit kanë gjetur dëshmi se përse njerëzit dashurohen.Dashuria, sipas tyre, rriti shanset për ne që të kemi familje.Shkencëtarët studiuan njerëzit e fisit Hadza në Tanzani, të cilët nuk përdorin kontracepsionin modern dhe gjetën se partneritet e pasionuara shoqëroheshin me shumë fëmijë.

Ky studim ndjek kërkimet e mëparshme që zbuluan se dashuria mund të ketë evoluar për të ndaluar primatët meshkuj nga vrasja e foshnjave të tyre.Fisi Hadza u mor në studim, pasi jeta e tyre mendohet të ketë ndryshuar pak gjatë dhjetë mijë vjetëve të fundit dhe për këtë arsye ata mund të japin informacion për evolucionin e hershëm të dashurisë midis paraardhësve tanë prehistorikë.

‘Studimi ynë mund të hedh dritë të re mbi kuptimin e dashurisë në të kaluarën evolucionare të njerëzve, veçanërisht në shoqëritë tradicionale të gjahtarëve, ku individët, jo prindërit e tyre, ishin përgjegjës për zgjedhjen e partnerëve’, shkruan hulumtuesit në botimin e tyre.Hulumtimi i udhëhequr nga Dr Piotr Sorokoëski në Universitetin e Wroclaë-it shikon tre përbërës për të matur thellësinë e dashurisë:

Intimiteti, pasioni dhe angazhimi.

Kjo i referohet teorisë së Sternberg Triangular, “Theory of Love”, e krijuar në vitin 1985 nga psikologu Robert Sternberg. Teoria përcakton pasionin e lidhur me stimulimin fizik dhe emocional, si një entuziazëm, eksitim, ndjenjë seksuale dhe romantike. Angazhimi është vendimi i ndërgjegjshëm për të qëndruar me një person tjetër dhe një premtim për të qenë besnik ndaj tyre. Intimiteti përshkruhet si ndjenja e afërsisë dhe lidhjes që tenton të forcojë lidhjen midis dy individëve.

Ata i krahasuan këto masa dashurie me sa fëmijë kishin çiftet. Studiuesit zbuluan se kishte një lidhje pozitive mes pasionit dhe suksesit riprodhues në të dyja gjinitë. Kjo mund të jetë sepse pasioni rrit numrin e takimeve seksuale dhe është veçanërisht i lartë në fazat e hershme të një marrëdhënieje.

Kjo do të thotë nëse një çift nuk mund të ketë fëmijë, ata do ta kuptojnë atë shumë shpejt dhe mund të vendosin të kërkojnë për bashkëshortët alternativë. Angazhimi ndihmon njerëzit të mbajnë marrëdhënie të qëndrueshme dhe njerëzit shpesh vendosin të qëndrojnë së bashku në mënyrë që të kenë fëmijë.

Kjo do të thotë se ata kanë më shumë gjasa të krijojnë një ambient të mirë për t’i sjellë ato.Shkencëtarët besojnë se pasioni dhe angazhimi janë pra përbërësit kryesorë