Nëse besoni që e ardhmja e një njeriu është e shkruar në yje, duhet të besoni se fati është i paracaktuar, por në një mënyrë apo tjetër do të dëshironit të ndikonit në të ! Shumë prindër i vendosin fëmijve “emra të zgjuar” në mënyrë që këta të fundit të rriten inteligjentë, ndaj nëse besoni se kjo zgjedhje vërtetë ndikon në zgjuarsinë e fëmijës suaj, zgjidhni një nga emrat e mëposhtëm!

Hariet: Kuptimi “Drejtuesja e shtëpisë”

Mika : Emër me origjinë skandinave që do lidhet me nivelin e inteligjencës

Akila , Akalea në gjuhën arabe do të thotë inteligjente

Dara është emër me origjinë hebraike që përkthehet urtësi

Në gjuhën Sanskrit, Veda do të thotë gjithashtu urtësi dhe zgjuarsi.

Shanon : Grua inteligjente

Alvia, shkurtim i emrit angles Alvina që ndryshe përkthehet inteligjente

Minerva : Perëndesha romake e urtësisë.

Kaila, emër me origjinë arabe që do të thotë : fëmijë i zgjuar

Kasidia dhe Sofi janë gjithashtu dy emra shumë të bukur për vajzat e zgjuara