Nga shkolla Luigj Gurakuqi ku ndodhet dhe vendvotimi për Zhelinën qendra e votimit është hapur në kohë dhe pa probleme.

Ndërkohë që deri në ora 19 pritet të votojnë mbi 10 mijë votues.

E njëjta situatë është edhe në Tearcë ku qendrat janë hapur në rregull, më materiale të nevojshme dhe në kohë.