Deri më tani në komunën e Tetovës janë numëruar 2.56 për qind të kutive dhe sipas të dhënave të dala nga to rezultati i deritanishëm është ky: