Nxënësit kosovarë po marrin disa mësime të pasakta në orët e historisë dhe edukatës qytetare.

Të paktën kështu pretendon Fondi për të Drejtën Humanitare që ka bërë hulumtimin e këtyre teksteve.

Sipas kësaj organizate tekstet nga këto dy lëndë duhet të plotësohen dhe ndryshohen pasi në to janë gjetur shpeshherë gabime.