Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve sot do ta mbajë seancën e 158-të në të cilën do të shqyrtohet Raporti për ankesat e parashtruara të procedurës për votim, grumbullim dhe konfirmim të rezultateve.

KSHZ-ja do të japë edhe propozim-konkludim për rezultatet përfundimtare për komunat ku nuk ka ankesë të parashtruar.