omisioni Shtetëror i Zgjedhjeve (KSHZ) sonte me fillim në orën 18 do të mbajë seancë në rend dite të së cilës është shqyrtimi dhe miratimi i plotësimit të kërkesave për marrjen e autorizimit për vëzhgim në Zgjedhjet Lokale 2017, të parashtruar nga Asociacioni qytetar MOST nga Shkupi.

KSHZ në seancë duhet të debatojë edhe për konstatimin për raportim për rezultatet përfundimtare të votimit më datën 15 të këtij muaji pas sjelljes së aktgjykimeve dhe vendimeve të Gjykatës Administrative pas padive të shtruara për mbrojtjen e të drejtës votuese për komunat përkatëse.