Qeveria sot në seancë miratoi informacion për nevojën nga furnizimi i uniformave për pjesëtarët e policisë.

Shërbimi qeveritar për media kumtoi se Qeveria e ka obliguar Ministrinë të parashtrojë kërkesë për marrje të harmonizimit deri te Këshilli për furnizime publike për zbatimin e furnizimeve publike për shumë pjesë nga uniforma për pjesëtarët e policisë.

“Në lidhje me këtë pikë, Qeveria solli vendim që t’i thuhet Këshillit për furnizime publike, që kërkesat e parashtruara nga MPB-ja në lidhje me uniformat për Policinë, në pajtim me Ligjin t’i shqyrtojë në afatin e përshkruar dhe të sjell vendime në kuadër të kompetencave të konfirmuara ligjore”, qëndron në kumtesë.