Shumë ankesa ka pranuar Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa.

Ky mekanizëm shqiptoi edhe shumë gjoba për subjektet politike.

Shumica e ndëshkimeve ndodhin për shkak të vendosjes së posterëve në hapësira publike.

Por, dikush vërejti edhe raste kur fëmijët ishin të pranishëm në tubime të fushatës elektorale.