Procesi i votimit vijon edhe në Komunën e Kërovës ku sipas përfaqësuesve të Këshillit Zgjedhor nuk është regjistruar ndonjë incident dhe procesi është duke shkuar në rregull. Pritet që në orën e pasditës të rritet jehona e votuesve në këtë komunë.