Policia parashtroi padi penale kundër katër personave të punësuar në komunën e Prilepit, kundër një menaxhuesi të Pellagonia Turs nga Prilepi dhe një gjeodet të autorizuar i punësuar në GPS “Premer” SHPPKNJ Prilep për keqpërdorim të detyrës zyrtare, vepër penale me të cilën e kanë dëmtuar buxhetin e Republikës së Maqedonisë për 7.995.00 denarë, kumtoi MPB.

Padi penale janë parashtruar kundër I.K (61) i punësuar në komunën e Prilepit në vendin e punës menaxher në Skeotirn për urbanizëm, I.Ç (66), i punësuar në komunën e Prilepit në vendin e punës Sektori për urbanizëm , K.B (60), i punësuar në komunën e Prileput – anëtarë i Komisionit për konfirmimin e gjendjes faktike në vend e ngjarjes në procedurat për legalizim dhe B.V (62), i punësuar në komunën e Prilepit – anëtarë i Komisionit për konfirmimin e gjendjes faktike në vendngjarje në procedurën për legalizimin kundër S.K (61), Meanxhues në SHPK “Pellagonia Turs” Prilep, P.I (50), gjeodet i autorizuar në GPS “Premer” SHPPK Prilep .