Për shkak të kryerjes së kyçjes së ujësjellësit të f-300 dhe nga f-80 mm në rr. “Marshall Tito” p.n. përballë shkollës në fshatin Saraj, nesër pa furnizim me ujë do të mbeten një pjesë e shfrytëzuesve të fshatrave Saraj, Gërçec, Gllumovë, Shishovë dhe Matkë në Komunën Saraj.

Ndërprerja në furnizim me ujë do të zgjat nga ora 9 deri në përfundim të punëve.