Në ora 7.00 të mëngjesit është hapur edhe vendvotimi në Studeniçan ku procesi rrjedh pa probleme dhe parregullsi. Banorët e Studeniçanit shprehen se edhe ato si gjithë qytetarët e Maqedonisë presin jetë dhe kushte më të mira në komunën e tyre.