Këshilli ekzekutiv i UNESKO-s e zgjodhi kandidaten franceze Odre Azule për drejtoreshë të re të përgjithshme të organizatës.