Në Makedonska Kamenicë deri në orën 17 të drejtën e votës e kanë realizuar 4.495 votues apo 66,40 për qind e votuesve të regjistruar me të drejtë vote.

Kryetarja e KKZ-së në M. Kamenicë, Sanja Mitrevska, informoi se në krahasim me raundin e parë jehona është më e madhe për dy për qind. Mitrevska thekson se jehona po zhvillohet pa probleme dhe pa u shkelur procesi zgjedhor ose pa parregullsi të denoncuara në vendvotimet.

Në M. Kamenicë me të drejtë vote janë 6.754 votues të cilët votojnë në 17 vendvotime. Gjatë ditës së djeshme të drejtën e votës e realizuan 50 persona të sëmurë dhe tre të burgosur.