12.77% është dalja e votuesve deri në orën 13 në komunën e Jegunovcës.

Sipas të dhënave të fundit nga KSHZ, komuna e Jegunovcit radhitet si komuna me përqindjen më të ulët të daljes së votuesve.

Ndërsa, komuna e Demir Kapisë vazhdon të mbetet komuna me përqindjen më të lartë me 48.91%.