Ministria e Financave tashmë e ka përgatitur projekt buxhetin dhe ai para se të dorëzohet  për shqyrtim në Qeveri do të prezantohet para opinionit.

Ministri i Financave Dragan Tevdovski, paralajmëroi se të enjten do të organizohet debat publik në të cilin do të prezantohet konturet e Projekt buxhetit  për vitin 2018.

“Detyrimi ligjor i Qeverisë është ta dorëzojë projekt-buxhetin në Kuvend deri më 15 nëntor. Për herë të pari deri më tani do të organizohet debat publik që do të paraqesë konturet e projekt-buxhetit për vitin e ardhshëm”, deklaroi Tevdovski duke u përgjigjur në pyetjet e gazetarëve pas  shënimit të Ditës Botërore të Kursimit të organizuar nga Shoqata e Bankierëve pranë Odës Ekonomike të Maqedonisë.

Sqaroi se do të paraqesin mendimet e tyre para se Qeveria ta miratojë projekt-buxhetin.

Përveç debatit, siç tha ai, është dakorduar takim edhe me odat  që t’i dëgjojnë mendimet e tyre lidhur me projekt buxhetin e përgatitur, si dhe të organizatave joqeveritare dhe sindikatat.

Ka zbuluar vetëm se po planifikohet deficiti buxhetor të jetë më i ulët nga ai i këtij viti dhe është projektuar në 2,8 për qind.

“Ideja jonë është të shkojmë me një deficit buxhetor që është më i ulët se ky vit, praktikisht me deficit buxhetor prej 2,8 për qind, tha Tevdovski.