Jashtëzakonisht e papërgjegjshme është ajo që VMRO-DPMNE-ja tenton të fitojë pikë nga incidenti i një familje. Me sjelljen e tillë, duke i keqpërdorur viktimat e dhunës, VMRO-DPMNE-ja bën krim ndaj opinionit.

VMRO-DPMNE-ja vazhdimisht përhap lajme të rreme, në dëm të drejtpërdrejtë të qytetarëve dhe të interesit publik.

Ministria e Punëve të Brendshme zyrtarisht kumtoi se incidenti në të cilin VMRO-DPMNE-ja tenton të përfitojë nuk është i lidhur me zgjedhjet e as me fushatën parazgjedhore.