Autostrada Kërçovë – Ohër është dëshmi për qeverisjen e paaftë, kriminale dhe shkatërruese të VMRO-DPMNE-së dhe Nikolla Gruevskit i cili qartë shihet se nuk mund të qetësohet me atë që tashmë nuk mund të dakordojë provizione për vete dhe bashkëpunëtorët e tij.

Trasetë e gabuara, lëshimet në ndërtim, provizionet për Gruevskit, e kanë dëmtuar buxhetin e shtetit me qindra milion euro, para të qytetarëve që do të përdoren për sanimin e dëmeve të shkaktuara nga paaftësia dhe krimi i VMRO-DPMNE-së.

Qeveria e udhëhequr nga LSDM po i sanon dëmet në autostradën Kërçovë – Ohër dhe autostradat tjera, investon në infrastrukturë dhe në interes të qytetarëve, me përgjegjësi dhe përkushtim vazhdon në ndërtimin e rrugëve të filluara, thuhet në kumtesën e LSDM-së.