Komisionari i lartë i OSBE-së për pakicat kombëtare, Lamberto Zanier (Lamberto Zannier), sot qëndroi për vizitë në Universitetin e Evropës Juglindore (UEJL) në Tetovë. Ai u takua me rektorin,  Prof. Dr. Zamir Dika dhe me anëtarët tjerë të menaxhmentit të Universitetit të Evropës Juglindore.

Rektori Dika, e njoftoi komisionarin Zanier, me zhvillimet aktuale në Universitet dhe me gjendjen e përgjithshme të arsimit të lartë në Maqedoni.

“Universiteti ynë vazhdon të mbetet i përkushtuar në promovimin e misionit të tij për avancimin e arsimit në gjuhën shqipe, por edhe në krijimin e kushteve dhe nxitjen e studentëve për të studiuar në gjuhën angleze. Qasja multietnike dhe multikulturore mbetet po ashtu lartë në strategjinë e zhvillimit të universitetit. Trendët e regjistrimit tregojnë se ka një rritje të ndjeshme të numrit të studentëve, të cilët dëshirojnë të studiojnë në gjuhën angleze. Kjo komponentë dhe sigurimi i cilësisë në mësimdhënie kanë bërë që Universiteti ynë të dallohet si model i veçantë i arsimit të lart jo vetëm në Maqedoni, por edhe në rajon”, tha rektori Dika. Ai kërkoi angazhimin e OSBE-së në të gjitha hapat e strategjisë së zhvillimit të qëndrueshëm të universitetit.

Komisionari Zaner, tha se gjatë vizitës në Maqedoni, pika kyçe e interesimit të tij, në të gjitha takimet që i ka zhvilluar ka qenë pikërisht arsimi dhe problemet me të cilat përballet kjo fushë shumë e rëndësishme e një shteti.

“Ne jemi të gatshëm, që ta përkrahim UEJL-në në të gjitha përpjekjet për zgjerim dhe zhvillim rajonal dhe për këtë i ofrojmë të gjitha resurset tona”, tha Zanier.

Rektori Dika me anëtarët tjerë të menaxhmentit dhe komisionari Zaner, së bashku me ekipin e tij, bënë një shëtitje në kampusin e universitetit, ku u njohën me zhvillimet e fundit në Parkun teknologjik, Institutin “Maks van der Stoel” dhe në Bibliotekën Universitare.