Jehona deri në orën 10 sipas të dhënave të marra nga komisionet komunale të zgjedhjeve (KKZ) në territorin e Maqedonisë është 8,98 për qind, njoftoi në konferencën e sotme për shtyp zëdhënësja e KSHZ-së, Lupka Guguçevska.

Sipas komunave jehonë më e vogël është shënuar në Vrapçisht 3,51 për qind, ndërsa më e madhe në Demir Kapi prej 19,15 për qind.

Në territorin e Qytetit të Shkupit jehona ka qenë 9,56 për qind. Jehonë më të vogël në komunat e Shkupit ka në Çair 5,76 për qind, ndërsa më të madhe në Gjorçe Petrov 11,53 për qind.

-Në komunën e Aerodromit në votim kanë dalë 10,62 për qind, në Butel  10,61 për qind, në Gazi Babë 11,07 për qind, në Karposh 10,99 për qind, në Kisella Vodë 10,22 për qind në Saraj 6,87 për qind, në Qendër 9,96 dhe Shuto Orizarë 7,79 për qind.

“Në të gjitha 3.480 vendvotime ka filluar votimi dhe po rrjedh pa parregullsi. Në disa vende ka vonesë prej më së shumti gjysmë ore për arsye se këshillat zgjedhorë kanë punuar në heqjen e materialit propagandues”, tha Guguçevska.

KSHZ e kumtoi jehonën edhe në të gjitha komunat në Maqedoni deri në orën 10.

Në Aerodrom jehona është 10,62 për qind, në Haraçinë 8,14 për qind, Berovë 13,91 për qind, Manastir 9,57 për qind, Bogdanc 11,39 për qind, në Bogovinë 4,08 për qind,  Bosillovë 5, 25 për qind, Bërvenicë 5,54 për qind, Butel 10,61 për qind, Vallandovë 9,97 për qind, Vasilevë 7,18 për qind, Vevçan 9,48 për qind , Veles 10,72 për qind, Vinicë 10,17 për qind, Vrapçisht 3,51 për qind, Gazi Babë 11,01 për qind, Gjevgjeli 13,53 për qind, Gjorçe Petrov 11,53 për qind, Gostivar 4,41 për qind, Gradsko 11,57 për qind, Dibër 5,78 për qind, Debërcë 10 për qind, Dellçevë 12,87 për qind, Demir Kapi 19,15 për qind, Demir Hisar 12,76,  Dojran 11,3 për qind Dollnen 4,82 për qind, Zhelinë 4,77 për qind, Zelenikovë 10,02 për qind, Zërnovcë 31,21 për qind, Ilinden 8,05 për qind, Jegunoc 5,39 për qind, Kavadar 12,56 për qind, Karbinci 10,35 për qind, Karposh 10,99 për qind, Kisela Vodë 10,22 për qind, Kërçovë 7,4 për qind, Konçe 7,70 për qind, Koçan 12,2 për qind, Kratovë 11,34 për qind, Kriva Pallankë 14,86 për qind, Krivogshtan 8,15 për qind, Krushevë 12,32 për qind, Kumanovë 8,10 për  qind, Likovë 3,84 për qind, Llozovë 14,73 për qind, Mavrovë-Rostushë 5,11 për qind, Makedonska Kamenicë 15,44 për qind, Makedonski Brod 11,51 për qind, Mogillë 4,74 për qind, Negotinë 11,74 për qind, Novaci 11,63 për qind, Novosellë 7,93 për qind , Оhër 7,19 për qind, Petrovec 9,38 për qind, Pehçevë 14,28 për qind, Pllasnicë 10,72 për qind, Prilep 13,83 për qind, Probishtip 11,26 për qind, Radovish 7,8 për qind, Rankovcë 17,29 për qind, Resnjë 11,2 për qind, Rosoman 8,06 për qind, Saraj 6.87 për qind, Sveti Nikole 13,32 për qind, Sopishte 10,37 për qind, Nagoriçan i Vjetër 9,28 për qind, Strugë 6.64 për qind, Strumicë 9,26 për qind, Studeniçan 5,53 për qind, Tearcë 5,45 për qind, Tetovë 4,83 për qind, Qendër 9,96, Qendra Zhupë  6,87 për qind,Çair  5,46 për qind, Çashkë 10,81 për qind, Çeshinovë-Obleshevë 10,24 për qind, Çuçer Sandevë 10,58 për qind, Shtip 13,61 për qind dhe Shuto Orizarë 7,79 për qind.

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka hapur koll-qendër e cila është në komunikim të vazhduar me të gjithë KKZ-të. Deri tani nuk ka informata për incidente në vendvotimet.

Konferencën e ardhshme për shtyp KSHZ-ja do ta mbajë në orën 14:00.