Komunikacioni në rrugët e vendit po zhvillohet nëpër rrugë të lagështa, kumtoi LAMM.

Intensiteti i komunikacionit në drejtimet rrugore jashtë mjediseve urbane është i matur. Në vendkalimet lufitare nuk ka pritje më të gjata për hyrje dhe dalje nga vendi.

LAMM rekomandon vozitje të kujdesshme, shpejtësi të adaptuar të lëvizjes dhe respektim të sinjalizimit të vendosur rrugor, posaçërisht në gryka malore ku është e mundur paraqitja e shembjeve, si drejtimet rrugore: Koçan – Makedonska Kamenicë – Dellçevë, Vinicë – Berovë, Gostivar – Strazhë, Mavrovë – Dibër – Strugë, Dmeir Kapi – Udovë, Katllanovë – Veles, Krushevë – Demir Hisar dhe Resnjë – Bukovë.