Zanfina Ismaili kohëve të fundit më shumë po përflitet për bukurinë e saj se sa për këngën

Këngëtarja është njëra prej VIP’ve që është e dhënë më së shumti pas kafshëve.

Ajo në shtëpinë e saj mban disa qenë dhe mace por duket se ka një llojë të maces që e preferon më së shumti.

Është kjo macja e zezë që në besëtytni nuk preferohet që të përkujdesesh, madje as nëse ta kalon rrugën.

Por, shijet e Zanfinës duket se janë të veçanta, e tillë është edhe kjo në këtë rast