Pengesat e shpejtësisë në rrugë apo siç njihen “Policët e shtrirë” janë pjesa më e pakëndshme mbi të cilën duhet të kaloj një ngasës i veturës apo ndonjë makinerie tjetër.

Por si do ti përballonte një veturë 100 pengesa të tilla të njëpasnjëshme në rrugë? Përgjigjen për këtë e kanë dhënë tek BeamNG të cilët kanë krijuar simulime kompjuterike të cilat tregojnë pasojat e lëvizjes me shpejtësi të madhe mbi 100 pengesa të tilla, transmeton Express. Në videot në vazhdim gjeni një numër të madh simulimesh me mjete të ndryshme transporti.