Jehona deri në orën 13:00 sipas të dhënave të marra nga Komisionet komunale zgjedhore (KKZ) në territorin e RM-së arrin 27,1 për qind. Në nivel të Qytetit të Shkupit është 29,17 për qind, kumtoi në konferencën e sotme të dytë për shtyp zëdhënësja e KSHZ-së, Lupka Guguçevska.

Në nivel të Republikës jehonë më të lartë prej 47,53 për qind është vërejtur në Demir Kapi, ndërsa më të ulët në Zhelinë 17,71 për qind.

Në komunat e Shkupit jehona është kjo: në Aerodrom 33,97 për qind, në Butel 28,44 për qind, në Gazi Babë 29,34 për qind, në Gjorçe Petrov 32,98 për qind, Karposh 34,64 për qind, në Kisela Vodë 32,45 për qind, Saraj 20,31 për qind, Qendër 33,52 për qind, Çair 21,88 për qind dhe Shuto Orizarë 19,16 për qind.

Në Shkup, sipas numrit të votuesve, jehona është më e lartë në Karposh 34,64 për qind, ndërsa më e ulët në Shuto Orizarë 19,16 për qind.

Në lidhje me jehonën nëpër komuna, në Aerodrom jehona është 35,63 për qind, Haraçinë 25,53 për qind, Berovë 34,44 për qind, Manastir 28,85 për qind, Bogdanci 35,91 për qind, Bogovinë 17,93 për qind, Bosillovë 15,08 për qind, Bërvenicë 20,62 për qind, Butel 28,44 për qind, Vallandovë, 30,05 për qind, Vasilevë 20,94 për qind, Vevçan 43,96 për qind, Veles 30,72 për qind, Vinicë 28,67 për qind, Vrapçisht 15,17 për qind, Gazi Babë 29,34 për qind, Gjevgjeli 35,99 për qind, Gjorçe Petrov 32,98 për qind, Gostivar 18,21 për qind, Gradsko 27,09 për qind, Dibër 19,28 për qind, Debarcë 32.09 për qind, Delçevë 32,92 për qind, Demir Kapi 47,53 për qind, Demir Hisar 34,44 për qind, Dojran 33,2 për qind, Dollnen 17,87 për qind, Zhelinë 17,71 për qind, Zelenikovë 31,33 për qind, Zërnovci 30,73 për qind, Ilinden 24,8 për qind, Jegunovc 15,75 për qind, Kavadar 34,7 për qind, Karbinci 30,38 për qind, Karposh, 34,64 për qind, Kisela Vodë 32,45 për qind, Kërçovë 26,06 për qind, Konçe 27,58 për qind, Koçan 33,3 për qind, Kratovë 37,53 për qind, Kriva Pallnkë 40,77 për qind, Krivogashtan 26,6 për qind, Krushevë 38,1 për qind, Kumanovë 23.07 për qind, Likovë 15,36 për qind, Lozovo 38,01 për qind, Mavrovë-Rostushe 17,61 për qind, Makedonska Kamenicë 41,3 për qind, Makedonski Brod 35,72 për qind, Mogillë 20,57 për qind, Negotinë 35,52 për qind, Novaci 38,84 për qind, Novo Sellë 20,54 për qind, Ohër 28,08 për qind, Petrovec 31.53 për qind, Pehçevë 37,85 për qind, Plasnicë 25,93 për qind, Prilep 37,54 për qind, Probishtip 36,07 për qind, Radovish 24,21 për qind, Rankovce 42,28 për qind, Resnje 26,99, Rosoman 27,33 për qind, Saraj 20,31 për qind, Sveti Nikollë 35,6 për qind, Sopishte 30,3 për qind, Nagoriçan I vjetër 27,68 për qind, Strugë 22,71, Strumicë 26,74 për qind, Studeniçan 21,32 për qind, Tearcë 18,71 për qind, Tetovë 18,76 për qind, Qendër 33.52 për qind, Qendra Zhupa 19,74 për qind, Çair 21,88 për qind, Çashkë 30,24 për qind, Çeshinovo-Obleshevo 28,78 për qind, Çuçer Sandevë 30,64 për qind, Shtip 36,83 për qind dhe Shuto Orizarë 19,16 për qind.

Në pyetjen nëse janë regjistruar parregullsi gjatë procesit zgjedhor, Guguçevska deklaroi se KSHZ-ja për momentin është në mbledhje të përhershme, gjegjësisht ka seancë në të cilën të gjitha sfidat të cilat paraqiten gjatë votimit po zgjidhen.

“Të gjitha parregullsitë janë mënjanuar dhe votimi po vijon pa ndërprerje”, tha Guguçevska.

Nga KSHZ-ja nuk i komentuan vërejtjet e MOST-it në lidhje me parregullsitë gjatë votimit dhe paralajmëruan konferencë për shtyp në orën 18:00 në të cilën do të japin informacione për jehonën deri në orën 17:00 dhe për ndodhitë në vendvotimet.