Garë 10-kilometërshe “Shkupi vrapon” në organizim të Viz Er Maratona e Shkupit mbahet sot në Shkup.

Fillimi ishte nga bulevardi “Ilinden” para fontanës “Lotus” në orën 9:00.

garuesit vrapojnë në drejtim të Shkup Siti moll, ku në semaforët afër rrugës “Lubljanska” do të kthejnë gjysmërreth dhe do të kthehen nga ana tjetër në bulevardin “Ilinden” afër zonës për këmbësorë të kuvendit të Qytetit. Sërish më pas do të kthejnë gjysmërreth dhe do të vrapojnë në drejtim të Siti moll Shkup. Tek semaforët në rrugën “Lubljanska” do të kthejnë gjysmërreth dhe do të kthehen afër fontanës “Lotos” ku e përfundojnë garën.

“Shkupi vrapon 10KM” është nën patronatin e Agjencisë për të rinj dhe sport.