Fëmijët janë jetë, ndonëse pa faj, ata shpesh nuk mund ta jetojnë jetën e tyre si duhet.

Por disa nga ta kanë shumë fat.

Më poshtë janë disa fëmijë të birësuar nga disa familje, të cilët kanë ndërruar shumë pas kujdesit që kanë marrë.