Qeveria në seancën e sotme e shqyrtoi Informacionin për vijimin e aktiviteteve për realizimin e projektit “Fluturime të lira për qytetarët e Maqedonisë” për periudhën e viteve 2015-2018.

Informacioni është shqyrtuar me propozim të Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve.