Festa e të gjithë shenjtorëve 1 nëntori ( e mërkurë) është ditë jopune për qytetarët e konfesionit katolik në Republikën e Maqedonisë.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale kumton se vendimi për ditë jopune është sjellë në pajtim me Ligjin për festat në RM.