Dy braziliane kanë vendosur ta testojnë aplikacionin “Hello”.

“Hello” është një aplikacion i zhvilluar dhe përdorur kryesisht nga shqiptarët.

Me anë të këtij aplikacioni, ju mund të bëni thirrje, ku ju lajmërohet një përdorues tjetër i përzgjedhur në mënyrë të rastësishme nga aplikacioni.

Duke ditur se ky aplikacion është global, brazilianet kanë vendosur ta përdorin atë, por iu janë lajmëruar vetëm shqiptarët.