Nga Abdulah Ahmedi

Kalimi i shoqërisë shqiptare në Maqedoni nga regjimi komunistë në ate demokratik në vitet e ’90 bëri  një ndryshimë rënjsorë në mënyrën e jetës (modus vivendi) tek të gjithë shëtresat e shoqërisë në përgjthsi e në veçanti tek pushtetarët, kategori shoqrore e priviligjuar.

Shoqëria shqiptare në Maqedoni kurë nuk ka vën në pikpyetje vlerat që kanë sjellë forcat demokratike, dhe aq më shumë nukë ka kuptuar pse këta forca kanë bërë aqë shumë zollumë tek popullësia e cila ka ndihmuar që të vijnë  në pushtet, kjo mbetet të vlersohët.

Fillimishtë, demokracia në shoqërin shqiptare në Maqedoni solli sistemin pluralistë që ishte një zgjimë dimokratik ku qytetarët kishin të drejtë të shprehën lirshëm në zgjedhjet demokratike. Ata këtë zgjimë demokratik e treguanë në zgjedhjet e para demokratike në vitin 1991, pastajë në referendumin për Republikën e Eliridës më 1992 dhe në vitet në vijim.

Por tek Leadershipi lokal (Kryetarët e Komunave) nuk patëm një zëgjimë demokratik, Kryetarët e Komunave  po vazhdonin të luajën  lojën e vete, duke u shëndrua në neokomunist. Me kalimin e kohës këta neokomunistë si kameleon u shëndruan në oligarkë ku me biznisët e veta imponuan korupcionin, nepotizmin, shantazhin dhe varfërinë tek popullsia shqiptare në Maqedoni.

Sot, një zëgjim demokratik tek Kryetari i Komunës shqiptare është i domozdoshëm. Në jetën e përditshme Kryetari i Komunës duhet të bëjë një  jetë modeste, të rëndomtë  si popullsia  dhe votuesit që e votojnë. Në jetën  private Kyetari i Komunës duhet të jetë në mëngjes në tregun e gjelbër të qytetit, në mbrëmje në kinema, në teatër, në manifesitme kulturore, aty ku është populli.

Në punë, në jetën publike, Kryetari i Komunës duhet të abstenojë nga privilegjet, për shembullë: në punë të shkojnë me biçiklet, me tren, me bus, krejtë si Kryetarët tjerë në vendet fqinjë e më gjërë. Kjo pratik është përdorur nga shumë personalitete publike siç ështe Christophe Blocher në Zvicër, Kryetari Janez Dornëfshek në Slovenijë, Kryetari  Bandic i qytetit të Zagrebit etj. Për një Kryetar(e) të Komunës shiptare si qytetarët dhe për qytetarët.!