Në komunën e Bogovinës janë gjithsej 9 vendvotime. Deri tani, votimi ka shkuar në mënyrë të rregullt, por me numër të ulët të daljes së votuesve.