Luanët njihen për kafshë superiore. Ata janë të fuqishëm dhe këmbëngulës. Megjithatë jo çdoherë dalin fitimtar.

Në videon e parë mund të shihet ballafaqimi i një luani me një buall, kur kjo e dyta del fitimtare.

Mirëpo, rasti qëndron ndryshe kur dy luanë sulmojnë një bollicë të madhe, gjersa mbante afër edhe krijesën e saj të vogël.

Shikoni video më poshtë për të parë rrjedhën e këtyre ballafaqimeve.