Rruga është instrumenti muzikor të cilin e luani me veturën tuaj.

Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në disa segmente rrugore janë krijuar disa mekanizma që krijojnë tinguj muzikor kur vetura juaj kalon mbi rrugë, transmeton Express. Për të arritur tingullin e duhur, ju duhet të lëvizni me shpejtësi të caktuar e cila është e rekomanduar në shenjën e trafikut e cila paralajmëron këtë rrugë.

Duket se ngasësit e veturave e pëlqejnë jashtëzakonisht shumë një rrugë të tillë e cila i argëton gjatë kohës sa ata lëvizin në rrugë.