Artin Spahiu

Dallimi mes politikanëve ordinerë dhe liderëve të mëdhenj është se , politikanët ordinerë nuk kanë përgjegjësi çfarë flasin, çfarë kualifikimesh bëjnë, çfarë vlerësimesh bëjmë, çfarë qëndrimesh mbajnë dhe pastaj janë në gjendje që gjithçka pis që e kanë bërë ta llepinë, vetëm për një interes të ngushta dhe miskin, ndërsa liderët e mëdhenj janë ata që kur flasin, veprojnë, konstatojnë, vlerësojnë , mbajnë përgjegjësi.
Nuk e kuptoj se pas konstatimit nga goja e vetë liderit se një parti është krijuar dhe financohet nga shërbimet sekrete sllavo-maqedone e pastaj të përkrahësh atë -krijesë të shërbimeve- a është serioze?
E kuptoj se është politikë, por këtu dallojnë liderët dhe politikanët ordiner alla-menduh.
Të pretendosh të bëhesh lider që të marrish përsipër fatet e kombit dhe për disa muaj të “llëpish” aty ku ke “pështy”!!!!!!
Kësaj i thonë : Nxënës i dobët i “menduh thaçi’s school” !

Shqipëria demoktarike, Kosova e pavarur dhe shqiptarët e Maqedonisë të barabartë, nuk u bënë nga polotikanët, llapaqentë dhe demagogë, por nga misionarët dhe luftëtarët.