Qeveria në seancën e sotme e emëroi prof. dr. Ana Pavllovska-Danevën për anëtare të GREKO-Grupit të shteteve kundër korrupsionit të Këshillit të Evropës, si përfaqësuese nga Republika e Maqedonisë.

Siç kumtoi pres shërbimi qeveritar për informim, në seancë Qeveria mori vendim edhe për negociata për lidhjen e Protokollit ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës për bashkëpunim në fushën e luftës kundër tregtisë me njerëz.