Zëvendës ministri i arsimit dhe Shkencës dr. Visar Ganiu, takoi sot drejtorë te shkollave fillore te komunës së Çairit dhe Butelit, ku bashkërisht biseduan rreth menaxhimit te arsimit fillor, pregatitjen e shkollave per vitin shkollor 2017/2018, kushtet qe shkollat u ofrorojne nxënsëve, nevojat e tyre qe kane te bejne me zhvillimin e mirfilltë të procesit edukativo-arsimor.
Siç dihet nesër, me 04.09. 2017 fillon mësimidhe Zëvendës ministri uroi drejtorëve punë të mbarë