Procesi për verifikimin, e më pas ndarjen e pensioneve për personat e dhunuar në luftën e fundit në Kosovë ka ngecur,

Shoqatat që përfaqësojnë gratë që u dhunuan, po kërkojnë që ky proces të përmbyllet sa më shpejt.